• Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 do ThS. Đoàn Thị Thanh Vân biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Khái quát về tâm lý, những vấn đề cơ bản của tâm lý học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p dhsphue 25/06/2019 4 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.1 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.1 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.1 trình bày về "Các quy luật của đời sống tình cảm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: quy luật lây lan, quy luật thích ứng, quy luật cảm ứng hay tương phản, quy luật di chuyển, quy luật pha trộn,...

   7 p dhsphue 25/06/2019 3 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận thức cảm tính, đặc điểm của tri giác, phân loại chi giác, đặc điểm của trí nhớ, vai trò của trí nhớ, nhận thức lý tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p dhsphue 25/06/2019 4 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.2 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.2 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3.2 giúp người học hiểu về "Tình cảm và ý chí". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm tình cảm, các mức độ của tình cảm, các quy luật tình cảm, ý chí và hành động ý chí,...

   6 p dhsphue 25/06/2019 4 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 3: Chuyển mạch mềm Softswitch trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động của PSTN, nhược điểm của chuyển mạch kênh, sự ra đời của chuyển mạch mềm, vị trí của chuyển mạch mềm trong mô hình phân lớp chức năng của NGN, thành phần chính của chuyển mạch mềm, ưu điểm và ứng dụng của chuyển mạch mềm. Mời...

   39 p dhsphue 25/06/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 4: Báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 4: Báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 4: Báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN trình bày các nội dung về báo hiệu H.323, các thành phần của H.323, vùng hoạt động của H.323, giao thức báo hiệu RAS, giao thức báo hiệu điều khiển H.245, quá trình thực hiện báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p dhsphue 25/06/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 2: Cấu trúc mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 2: Cấu trúc mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 2: Cấu trúc mạng NGN trình bày các nội dung chính về sự tiến hóa từ mạng hiện có lên NGN, cấu trúc chức năng của mạng NGN, các thành phần chính của mạng NGN, các công nghệ làm nền cho mạng thế hệ mới, bảng so sánh công nghệ IP, ATM và MPLS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   39 p dhsphue 25/06/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 5: Dịch vụ trong mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 5: Dịch vụ trong mạng NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 5: Dịch vụ trong mạng NGN tiếp tục trình bày các nội dung về mạng đa dịch vụ, nhu cầu NGN đối với các nhà cung cấp dịch vụ, xu hướng các dịch vụ trong tương lai, đặc trưng của dịch vụ NGN, kiến trúc dịch vụ thế hệ sau, giao diện các dịch vụ mở API. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p dhsphue 25/06/2019 3 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 1: Tổng quan về NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 1: Tổng quan về NGN

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 1: Tổng quan về NGN trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về mạng thế hệ mới, các đặc điểm của mạng viễn thông hiện nay, sơ lược mạng viễn thông Việt Nam, những hạn chế của mạng viễn thông hiện tại,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   19 p dhsphue 25/06/2019 4 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 6: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 6: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 6: Các vấn đề liên quan đến dịch vụ trình bày các nội dung chính sau: Các nguy cơ đối với các server và thành phần mạng, các yêu cầu bảo mật, các vấn đề cần bảo mật, các giải pháp tạm thời, các kỹ thuật phục vụ QoS, các thông số QoS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p dhsphue 25/06/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 7: Giải pháp NGN của các hãng

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 7: Giải pháp NGN của các hãng

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 7: Giải pháp NGN của các hãng trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về giải pháp NGN của SIEMENS, chuyển mạch và truy nhập thế hệ sau, cải tiến chuyển mạch kênh, giảm tải PSTN thông qua truy nhập băng thông, giải pháp của ALCATEL. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   13 p dhsphue 25/06/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 8: Chiến lược phát triển NGN của ngành

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 8: Chiến lược phát triển NGN của ngành

  Bài giảng Mạng thế hệ mới - Chương 8: Chiến lược phát triển NGN của ngành trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc thực hiện triển khai mạng NGN, hướng phát triển mạng NGN đối với các nhà cung cấp dịch vụ khác, các giải pháp đề xuất cho việc phát triển mạng NGN của ngành, nguyên tắc tổ chức mạng NGN của VNPT. Mời các bạn cùng tham khảo...

   16 p dhsphue 25/06/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số