• Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 423 tháng 9 năm 2012

  Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 423 tháng 9 năm 2012

  "Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 423 tháng 9 năm 2012" được biên soạn nhằm phục vụ bạn đọc, góp phần phổ biến kiến thức toán học cho nhiều thế hệ học sinh tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bổ sung các kiến thức toán học hay và bổ ích.

   33 p dhsphue 26/09/2019 10 0

 • Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 425 tháng 11 năm 2012

  Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 425 tháng 11 năm 2012

  "Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 425 tháng 11 năm 2012" được biên soạn nhằm phục vụ bạn đọc, góp phần phổ biến kiến thức toán học cho nhiều thế hệ học sinh tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bổ sung các kiến thức toán học hay và bổ ích.

   36 p dhsphue 26/09/2019 12 0

 • Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 424 tháng 10 năm 2012

  Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 424 tháng 10 năm 2012

  "Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 424 tháng 10 năm 2012" được biên soạn nhằm phục vụ bạn đọc, góp phần phổ biến kiến thức toán học cho nhiều thế hệ học sinh tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bổ sung các kiến thức toán học hay và bổ ích.

   34 p dhsphue 26/09/2019 10 0

 • Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 426 tháng 12 năm 2012

  Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 426 tháng 12 năm 2012

  "Tạp chí Toán học và tuổi trẻ số 426 tháng 12 năm 2012" được biên soạn nhằm phục vụ bạn đọc, góp phần phổ biến kiến thức toán học cho nhiều thế hệ học sinh tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bổ sung các kiến thức toán học hay và bổ ích.

   35 p dhsphue 26/09/2019 9 0

 • Ebook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Ebook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Ebook Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội XI. Cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá...

   169 p dhsphue 24/08/2019 23 0

 • Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 1

  Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 1

  Ebook Điều khiển robot công nghiệp có nội dung là phân tích, tính toán cơ cấu cơ khí robot, thiết lập mô hình toán học, phân tích các cấu trúc và phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển cho robot. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về robot công nghiệp, động học vị trí robot, động học vị trí vi sai, động lực học robot. Mời các...

   127 p dhsphue 24/08/2019 16 0

 • Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 2

  Ebook Điều khiển robot công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Điều khiển robot công nghiệp" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về thiết kế quỹ đạo chuyển động, điều khiển chuyển động robot, điều khiển lực, cơ cấu chấp hành và cấu trúc hệ thống điều khiển, cảm biến trong robot. Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p dhsphue 24/08/2019 13 0

 • Ebook Những con đường của ánh sáng (Tập II): Phần 1

  Ebook Những con đường của ánh sáng (Tập II): Phần 1

  Ebook Những con đường của ánh sáng (Tập II): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ánh sáng của sự sống: Mặt trời, năng lượng, bầu trời xanh và cầu vồng; Thiết bị ánh sáng bị thuần hóa: Từ ngọn lửa Prométhée đến các biển hiệu neon, từ laser và cáp quang đến viễn tải và máy tính lượng tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   210 p dhsphue 24/08/2019 14 0

 • Ebook Những con đường của ánh sáng (Tập II): Phần 2

  Ebook Những con đường của ánh sáng (Tập II): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Những con đường của ánh sáng (Tập II)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng tinh thần: Mắt và bộ não. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p dhsphue 24/08/2019 18 0

 • Ebook Nhiệt động lực học kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Nhiệt động lực học kỹ thuật: Phần 1

  Nhiệt động lực học là môn học nghiên cứu những quy luật về biến đổi năng lượng, mà chủ yếu là nhiệt năng và cơ năng, diễn ra trong các loại máy nhiệt nói riêng và các hệ thống nhiệt động nói chung. Phần 1 của ebook "Nhiệt động lực học kỹ thuật" sẽ mang đến các kiến thức về: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của...

   223 p dhsphue 24/08/2019 15 0

 • Ebook Nhiệt động lực học kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Nhiệt động lực học kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nhiệt động lực học kỹ thuật" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quá trình nén khí và hơi, chu trình thiết bị động lực hơi nước, chu trình động cơ đốt trong, chu trình tuabin khí và động cơ phản lực, chu trình máy lạnh và bơm nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   231 p dhsphue 24/08/2019 14 0

 • Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 3): Phần 1

  Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 3): Phần 1

  Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 3): Phần 1 trình bày các nội dung về những câu chuyện bí ẩn trên thế giới như: Sự thật giếng nước hiểu tiếng người, bí ẩn 23 năm về chiếc bát bỏ gì vào cũng ngọ, kỳ bí thôn bát quái của hậu duệ Gia Cát Lượng, chiếc gương giết người hàng loạt, bóng ma chó đen, bí ẩn về sao Hỏa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p dhsphue 24/08/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số