• Giáo trình Động vật có xương sống (Tập 1: Cá và Lưỡng cư): Phần 1

  Giáo trình Động vật có xương sống (Tập 1: Cá và Lưỡng cư): Phần 1

  Nội dung giáo trình trình bày đại cương về về động vật có dây sống, động vật có xương sống. Trong phần Đại cương về về động vật có dây sống trình bày đặc điểm chung, tổ chức cá thể, phân loại, nguồn gốc tiến hóa của ngành nửa sống và ngành dây sống. Trong phần Động vật có xương sống trình bày đặc điểm chung, tổ chức cá thể,...

   274 p dhsphue 28/02/2018 19 0

 • Giáo trình Động vật có xương sống (Tập 1: Cá và Lưỡng cư): Phần 2

  Giáo trình Động vật có xương sống (Tập 1: Cá và Lưỡng cư): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 giáo trình sau đây. Nội dung giáo trình sẽ cung cấp cho bạn đọc các đặc điểm cấu tạo, hình thái, sinh học của các nhóm (có hàm và không hàm), các lớp (lớp cá xương, lớp lưỡng thê, lớp bò sát, lớp chim, lớp thu), tổng kết về nguồn gốc và tiến hoá của động vật có xương sống.

   251 p dhsphue 28/02/2018 20 0

 • Ebook Phương pháp khảo sát hàm số: Phần 1

  Ebook Phương pháp khảo sát hàm số: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp khảo sát hàm số" cung cấp cho người đọc các vấn đề chung về khảo sát hàm số bao gồm: Hàm bậc ba, hàm bậc bốn trùng phương, hàm nhất biến, vị trí tương đối giữa hai đồ thị, tiếp tuyến của đồ thị, biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p dhsphue 28/02/2018 20 0

 • Ebook Phương pháp khảo sát hàm số: Phần 2

  Ebook Phương pháp khảo sát hàm số: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp khảo sát hàm số" do Trần Đức Huyên biên soạn, phần 2 cung cấp cho người học các đề khảo sát hàm số thi vào các trường Đại học năm: 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993. Mời các bạn cùng tham khảo.

   224 p dhsphue 28/02/2018 22 0

 • Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tam thức bậc hai và phương trình bậc hai, bất phương trình bậc hai, so sánh các nghiệm của tam thức bậc hai với các số, biện luận bất phương trình bậc hai, phương trình và bất phương trình vô tỉ, một số bài toán khác. Mời các bạn...

   95 p dhsphue 28/02/2018 21 0

 • Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông (in lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp tam thức bậc hai ở trường trung học phổ thông", phần 2 cung cấp cho người đọc hướng dẫn giải - trả lời các bài tập ở phần 1. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p dhsphue 28/02/2018 21 0

 • Ebook Phương pháp giải toán tích phân: Phần 1 - Trần Bá Hà

  Ebook Phương pháp giải toán tích phân: Phần 1 - Trần Bá Hà

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải toán tích phân" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức về nguyên hàm tích phân và ứng dụng bao gồm: Nguyên hàm, tích phân, phương pháp đổi biến số, ứng dụng của tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   173 p dhsphue 28/02/2018 21 0

 • Ebook Phương pháp giải toán tích phân: Phần 2 - Trần Bá Hà

  Ebook Phương pháp giải toán tích phân: Phần 2 - Trần Bá Hà

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải toán tích phân", phần 2 trình bày phương pháp giải các bài toán: Tích phân liên kết, phương trình - Hệ phương trình tích phân, tích phân quy nạp - Giới hạn của tích phân, bất đẳng thức, tích phân, tích phân của các hàm số hữu tỉ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p dhsphue 28/02/2018 21 0

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 1

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị" do Huỳnh Quốc Thành biên soạn trên nền chương trình trung học phổ thông hiện hành nhằm bổ sung, hệ thống hóa, ôn tập các loại kiến thức của chương trình. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   91 p dhsphue 28/02/2018 18 0

 • Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 2

  Ebook Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và bài tập Sinh học - 1155 câu trắc nghiệm di truyền và biến dị", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập phần biến dị, các quy luật di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p dhsphue 28/02/2018 20 0

 • Ebook Ôn luyện tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Ôn luyện tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "Ôn luyện tiếng Anh" giới thiệu ngắn gọn các lý thuyết cơ bản và các dạng bài tập điển hình, đa dạng dành cho các bạn học sinh đang ôn thi các kỳ thi THPT và Đại học - Cao đẳng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   228 p dhsphue 28/02/2018 25 1

 • Ebook Ôn luyện tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Ôn luyện tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ôn luyện tiếng Anh" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 cung cấp cho người đọc các bài tập kiểm tra kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, tóm tắt các hiện tượng ngữ pháp cơ bản, một số đề thi mẫu. Mời các bạn tham khảo.

   327 p dhsphue 28/02/2018 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số