• Các phương pháp điều khiển vào ra dữ liệu

    Các phương pháp điều khiển vào ra dữ liệu

    Như đã biết hệ thống CPU bao gồm 3 phần chính : CPU, bộ nhớ và vào ra. Trong đó CPU đóng vai trò là nơi chỉ đạo tất cả các hoạt động của các nơi còn lại. Đối với bộ nhớ chúng có tốc độ hoạt động khá nhanh, có thể đáp ứng gần như tức thời khi CPU truy cập, mặt khác bộ nhớ sử dụng lưu trữ các...

     30 p dhsphue 16/04/2012 60 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số