• Giáo trình Toán học cao cấp - Tập 1

  Giáo trình Toán học cao cấp - Tập 1

  Chương I dành để ôn tập và bổ sung những kiến thức về tập hợp và ánh xạ về số thực đã được học ở bậc trung học phr thông trình bày những kiến thức cơ bản về số phức các phép tính về spps phức. Sinh viên cần hiểu kĩ các kiến thức đó, là, quen với số phức...

   270 p dhsphue 30/07/2013 130 4

 • Lý luận văn học

  Lý luận văn học

  Việc biên soạn cuốn giáo trình Lí luận Văn học của nhóm biên soạn chúng tôi nhằm giúp các bạn sinh viên hệ đào tạo chính quy tại khoa Giáo dục Tiểu học và các bạn học viên là giáo viên tiểu học theo học hệ đào tạo tại chức, từ xa, chuyên tu có thêm hiểu biết và nắm vững những kiến thức cơ bản về bộ môn Lí luận Văn học để từ đó có...

   209 p dhsphue 30/07/2013 91 7

 • Tổng quan văn học Việt Nam

  Tổng quan văn học Việt Nam

  Bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội ảnh hưởng như thế nào đến văn học? Trong một bối cảnh như vậy, nền văn học đã diễn tiến ra sao? Đâu là những đặc điểm chung bao trùm mọi sáng tác phôi thai trong thời kì ấy? Các em sẽ có nền tảng thi pháp thời kì văn học để soi chiếu, đối sánh trong từng tác phẩm cụ thể.

   19 p dhsphue 30/07/2013 96 3

 • Ebook Định Hướng Văn Học

  Ebook Định Hướng Văn Học

  Nắm được một số nét tổng quát về các giai đoạn phát triển; những thành tựu chủ yếu và đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỷ XX. Hiểu được mối quan hệ giữa văn học với thời đại, hiện thực đời sống và sự phát triển của lịch sử văn học. Có năng lực tổng hợp khái quát và hệ thống...

   82 p dhsphue 30/07/2013 74 2

 • Ebook Lý luận văn học - Phương Lựu

  Ebook Lý luận văn học - Phương Lựu

  Lý luận văn học là bộ môn nghiên cứu văn học ở bình diện lý thuyết khái quát, bao gồm trong đó sự nghiên cứu bản chất của sáng tác văn học, chức năng xã hội-thẩm mỹ của nó, đồng thời xác định phương pháp luận và phương pháp phân tích văn học. Lý thuyết về tính đặc trưng văn học như một hoạt động sáng tạo tinh thần của con người bao...

   719 p dhsphue 30/07/2013 220 11

 • Lịch sử thế giới cận đại

   Lịch sử thế giới cận đại

  Những kiến thức cơ bản của chương trình - Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản - Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế. - Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân. - Lập bảng về thắng lợi của cách mạng tư sản và sự xác lập chủ...

   565 p dhsphue 30/07/2013 79 4

 • Lịch sử Việt Nam (1945 - 2000)

   Lịch sử Việt Nam (1945 - 2000)

  Lịch sử Việt Nam là lịch sử của một dân tộc gắn liền dựng nước với giữ nước. Ngay từ thủa sơ khai, nhân dân ta đã phải đấu tranh chống giặc ngoại xâm để giành được độc lập, và thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 chính là một minh chứng hào hùng cho điều đó

   446 p dhsphue 30/07/2013 66 7

 • Hệ thống thông tin địa lý

  Hệ thống thông tin địa lý

  GIS ngày nay đã trở thành một trong những ứng dụng quan trọng, cùng với sự phát triển của công nghệ tin học, các thiết bị phần cứng, phần mềm đã đưa GIS thành một công cụ mạnh trong nghiên cứu môi trường, lập dự án và trợ giúp ra quyết định vv… Trong chương này giới thiệu về quá trình hình thành ngành khoa học này và những ứng dụng của...

   125 p dhsphue 30/07/2013 67 1

 • Giáo trình địa lý tự nhiên đại cương

  Giáo trình địa lý tự nhiên đại cương

  Cung cấp lượng kiến thức cơ bản, cần thiết cho sinh viên về Trái Đất, Thạch quyển - địa hình bề mặt Trái Đất, làm cơ sở để học tốt các môn học khác trong hệ thống của khoa học Địa lí và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. - Giáo trình phải gợi mở cho người học những hướng suy nghĩ, cách giải quyết vấn...

   210 p dhsphue 30/07/2013 115 2

 • Địa lý Hà Nội

  Địa lý Hà Nội

  Địa lý Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông với độ cao trung bình từ 5 đến 20 mét so với mực nước biển. Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tư diện tích tự nhiên của Hà Nội là đồng bằng, nằm ở hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng và chi lưu các con sông khác. Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc các huyện Sóc...

   53 p dhsphue 30/07/2013 76 3

 • Giáo trình: Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS

  Giáo trình: Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS

  Hệ thống thông tin địa lý(Geographic Information System - gọi tắt là GIS) là một nhánh của công nghệ thông tin được hình thành vào những năm 1960 và phát triển rất rộng rãi trong 10 năm lại đây. GIS ngày nay là công cụ trợ giúp quyết định trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. GIS có khả năng trợ giúp các...

   90 p dhsphue 30/07/2013 68 1

 • Giáo trình địa lý địa thổ nhưỡng

  Giáo trình địa lý địa thổ nhưỡng

  Địa lý thổ nhưỡng là một bộ phận không thể tách rời của thổ nhưỡng học. Đối tượng nghiên cứu của nó là lớp đất nằm trên vỏ phong hoá hoặc còn gọi là lớp phủ thổ nhưỡng. Như vậy, địa lý thổ nhưỡng và thổ nhưỡng học đều có một đối tượng nghiên cứu chung là đất. Song, sự khác nhau giữa chúng ở chỗ: Thổ nhưỡng học...

   49 p dhsphue 30/07/2013 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số