• Chính sách “Khu trù mật” của chính quyền Ngô Đình Diệm những năm 1959-1960

  Chính sách “Khu trù mật” của chính quyền Ngô Đình Diệm những năm 1959-1960

  Nội dung của bài viết trình bày về chính sách “Khu trù mật” của chính quyền Ngô Đình Diệm những năm 1959-1960. Khu trù mật thực chất là một trại tập trung khổng lồ, một cứ điểm đánh phá cách mạng toàn diện và triệt để. Quốc sách đó đã tàn phá biết bao xóm làng, ngang nhiên chà đạp lên quyền lợi đất đai, phong tục tập quán.

   7 p dhsphue 27/05/2018 3 1

 • Sự hình thành tư tưởng triết học nữ quyền phương Tây hiện đại nhìn từ góc độ lịch sử - xã hội

  Sự hình thành tư tưởng triết học nữ quyền phương Tây hiện đại nhìn từ góc độ lịch sử - xã hội

  Bài viết này tập trung phân tích những cơ sở lịch sử xã hội đưa đến sự hình thành của tư tưởng triết học nữ quyền hiện đại ở phương Tây. Và xem đó là một tiếp cận ban đầu trong quá trình tìm hiểu về khuynh hướng lý thuyết đang rất thịnh hành trong đời sống tư tưởng ở phương Tây ngày nay.

   8 p dhsphue 27/05/2018 3 1

 • Nho giáo, một cội nguồn văn hóa phương Đông trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nho giáo, một cội nguồn văn hóa phương Đông trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nho giáo có nhiều yếu tố tích cực như triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời, lý tưởng về một xã hội bình trị. Đó là ước vọng về một xã hội an ninh, hòa mục, một thế giới đại đồng, triết lý nhân sinh, tu thân, dưỡng tính; đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. Đó là những điều mà Hồ Chí Minh...

   8 p dhsphue 27/05/2018 2 1

 • Cách mạng tháng tám 1945 – kết quả của ba cuộc tổng diễn tập: 1930–1931; 1936–1939; 1939-1945

  Cách mạng tháng tám 1945 – kết quả của ba cuộc tổng diễn tập: 1930–1931; 1936–1939; 1939-1945

  Nội dung bài viết trình bày về chiến thắng của cách mạng tháng tám 1945. Đó là chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, là một cuộc cách mạng dân tộc giải quyết triệt để hai nhiệm vụ của lịch sử: phản đế và phản phong, dân tộc và dân chủ, cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả của ba cao trào cách...

   7 p dhsphue 27/05/2018 4 1

 • Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cách mạng tháng tám năm 1945 và giá trị thực tiễn

  Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cách mạng tháng tám năm 1945 và giá trị thực tiễn

  Giá trị và tầm vóc ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Tám mãi mãi khắc sâu nơi trái tim các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau như một nguồn sức mạnh nội lực của tinh thần – sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin và hy vọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.

   10 p dhsphue 27/05/2018 2 1

 • Đời sống công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1960

  Đời sống công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1960

  Bài viết này giới hạn trong việc tìm hiểu về đời sống công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1960, nhằm góp thêm tư liệu giúp hiểu đầy đủ hơn về lịch sử dân tộc nói chung, lịch sử công nhân miền Nam nói riêng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975).

   10 p dhsphue 27/05/2018 2 1

 • Chính sách của Mỹ với vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh

  Chính sách của Mỹ với vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh

  Thái độ và chính sách của Mỹ đối với vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên thực chất là như thế nào? Với việc tìm hiểu chính sách của Mỹ đối với hai miền Nam và Bắc Triều Tiên, bài viết sẽ luận giải làm rõ thái độ của Mỹ đối với vấn đề thống nhất đất nước trên bán đảo Triều Tiên.

   13 p dhsphue 27/05/2018 2 1

 • Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin

  Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin

  Nội dung của bài viết trình bày về giai đoạn từ năm 1911 đến năm 1920 là thời kỳ sôi động tạo nên bước ngoặt đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc và của phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ chuyển biến đặc biệt về nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị từ chủ nghĩa yêu nước sang lập trường cộng sản để mở ra cho cách mạng...

   8 p dhsphue 27/05/2018 3 1

 • Phong trào vì mục tiêu dân chủ của công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954–1960

  Phong trào vì mục tiêu dân chủ của công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954–1960

  Bài viết nghiên cứu nhằm góp phần vào việc nghiên cứu và tìm hiểu phong trào vì mục tiêu dân chủ của công nhân đô thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1960. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   7 p dhsphue 27/05/2018 4 1

 • Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Don Quixote của Cervantes – từ lí thuyết văn hóa trào tiếu dân gian

  Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Don Quixote của Cervantes – từ lí thuyết văn hóa trào tiếu dân gian

  Vừa là một trong những cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất mọi thời, vừa là tác phẩm phong phú bậc nhất yếu tố hội giả trang, Don Quixote của Cervantes xứng đáng là đối tượng nghiên cứu của một công trình có qui mô từ hệ lí thuyết văn hóa trào tiếu dân gian do Bakhtin đề xuất. Bài viết này là chìa khóa mở ra thế giới hình tượng hội hè đặc sắc...

   10 p dhsphue 27/05/2018 5 1

 • Quan niệm nghệ thuật của Trường thơ Loạn - nhìn từ thi phái tượng trưng

  Quan niệm nghệ thuật của Trường thơ Loạn - nhìn từ thi phái tượng trưng

  Bài viết này trình bày về quan niệm nghệ thuật của Trường thơ Loạn. Trường thơ Loạn xem thơ là kết tinh từ những nỗi đau quằn quại của những linh hồn bất hạnh với khát vọng sống mãnh liệt. Đau thương như một định mệnh ám ảnh khiến các thi sĩ phải cất lên bằng tiếng thơ tuyệt vọng. Và như một nghịch lý, vừa xem thơ là hoa trái đau...

   10 p dhsphue 27/05/2018 5 1

 • Nguyên lí về tính võ đoán của tín hiệu ngôn ngữ và hệ quả của nó trong sáng tác văn chương

  Nguyên lí về tính võ đoán của tín hiệu ngôn ngữ và hệ quả của nó trong sáng tác văn chương

  Bài viết tập trung phân tích nội dung của nguyên lí về tính võ đoán của ngôn ngữ - nguyên nhân hình thành các biến thể: biến thể cái biểu đạt và biến thể cái được biểu đạt. Từ các biến thể ấy hình thành nên các hiện tượng đồng âm, đồng nghĩa, đa nghĩa...

   9 p dhsphue 27/05/2018 4 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số