• Giáo trình Nhiệt học

  Giáo trình Nhiệt học

  Cuốn giáo trình nhiệt học được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân Vật lý của khoa Vật ký trường đại học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội. Mời các bạn tham khảo sách sau để có thêm kiến thức về một nhiệt học. Chúc các bạn học tốt.

   219 p dhsphue 30/07/2013 82 8

 • GIÁO TRÌNH CƠ HỌC

  GIÁO TRÌNH CƠ HỌC

  Cơ học là ngành khoa học nghiên cứu chuyển động của vật chất trong không gian và tương tác giữa chúng. Thông thường khi nói đến cơ học người ta hiểu ngầm là cơ học cổ điển, dựa trên cơ sở của các định luật Newton. Cơ học cổ điển nghiên cứu chuyển động của các vật vi mô có vận tốc nhỏ hơn rất nhiều so với vận tốc của ánh sáng,...

   184 p dhsphue 30/07/2013 78 7

 • Quang học sóng

  Quang học sóng

  Quang học là một ngành của vật lý nghiên cứu về sự lan truyền của ánh sáng trong các môi trường. Vì ánh sáng chỉ là một trường hợp riêng của bức xạ điện từ, quang học có thể coi như là một lĩnh vực trong điện từ học và nhiều kết quả của quang học có thể mở rộng ra cho các bức xạ điện từ.

   292 p dhsphue 30/07/2013 33 4

 • Vật lý hiện đại

  Vật lý hiện đại

  Tài liệu “Vật lý hiện đại” được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạp ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo các bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề

   497 p dhsphue 30/07/2013 43 6

 • Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng tử

  Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng tử

  Vật lý lượng tử là chuyên ngành vật lý giải thích các hiện tượng ở quy mô nguyên tử hay nhỏ hơn (hạ nguyên tử). Nó bao gồm các ngành như cơ học lượng tử, lý thuyết trường lượng tử, ...Cơ học lượng tử có thể được kết hợp với thuyết tương đối để tạo nên cơ học lượng tử tương đối tính, để đối lập với cơ học lượng tử phi...

   586 p dhsphue 30/07/2013 58 8

 • Vật lý siêu dẫn

  Vật lý siêu dẫn

  Tính chất điện của chất siêu dẫn. Tính chất từ của chất siêu dẫn. Tính chất nhiệt và một vài tính chất khác của chất siêu dẫn. Một vài lý thuyết cơ bản về siêu dẫn. Lý thuyết vi mô về siêu dẫn. Tiếp xúc Josephson. Siêu dẫn nhiệt độ cao. Ứng dụng của vật liệu siêu dẫn.Siêu dẫn là hiệu ứng vật lý xảy ra đối với một số vật liệu...

   194 p dhsphue 30/07/2013 55 6

 • Bài tập vật lý lý thuyết tập 2

  Bài tập vật lý lý thuyết tập 2

  Tài liệu " Bài tập vật lý lý thuyết " được biên soạn gòm các bài tập và lời giải sẵn từ dễ đến khó để giúp các sinh vien làm quen với các phương pháp giải bài tập vật lý, qua đó tự bản thân mỗi sinh viên có thể giải được những bài tập vật lý lý thuyết phức tạp hơn, và giúp sinh viên hiểu sâu hơn nhưng vấn đề cơ bản được trình bày...

   384 p dhsphue 30/07/2013 61 7

 • Bài tập vật lý lý thuyết tập 1

  Bài tập vật lý lý thuyết tập 1

  Tài liệu " Bài tập vật lý lý thuyết " được biên soạn gòm các bài tập và lời giải sẵn từ dễ đến khó để giúp các sinh vien làm quen với các phương pháp giải bài tập vật lý, qua đó tự bản thân mỗi sinh viên có thể giải được những bài tập vật lý lý thuyết phức tạp hơn, và giúp sinh viên hiểu sâu hơn nhưng vấn đề cơ bản được trình bày...

   303 p dhsphue 30/07/2013 52 6

 • Giáo trình: Vật lý đại cương

  Giáo trình: Vật lý đại cương

  Vật lý học là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng quát nhất của thế giới vật chất, từ đó suy ra những tính chất tổng quát nhất của thế giới vật chất, những kết luận tổng quát về cấu tạo và bản chất của các đối tượng vật chất. Mục đích cảu vật lý học là nghiên cứu những đặc trưng tổng quát, những quy...

   158 p dhsphue 30/07/2013 48 4

 • Vật lý đại cương A2

  Vật lý đại cương A2

  Năm 1905, Albert Einstein đẫ đề xuất thuyết tương đối của mình, thuyết tương đối được xem là tuyệt đẹp về bản chất của không gian và thời gian. Lý thuyết đã đứng vững qua nhiều thử thách thực nghiệm trong suốt TK XX. Lý thuyết tương đối vốn nỏi tiếng là một vấn đề khó đối với nhưngc người không nghiên cứu nó. Nó không phải là khó...

   105 p dhsphue 30/07/2013 69 3

 • Vật lý đại cương

  Vật lý đại cương

  Tài liệu “Giáo trình vật lý đại cương” được biên soạn với nội dung đưa ra các khái niệm cơ bản của vật lý - là một môn khoa học tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng quát nhất của thế giới vật chất, từ đó

   266 p dhsphue 30/07/2013 78 5

 • Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng (Tập 2) - Điện, từ, dao động và sóng

  Vật lí đại cương các nguyên lí và ứng dụng (Tập 2) - Điện, từ, dao động và sóng

  Định luật Coulomb và điện trường, Định luật Gauss, Điện thế, Điên dung, điện năng và điện môi, Dòng điệnvà điện trở, Từ trường, Các nguồn của từ trường, Định luật Faraday, Độ tự cảm, Từ trường trong khối chất. Dao động cơ, Sóng cơ, Sóng âm, Dao động điện từ và mạch điện xoay chiều, Các phương trình Maxwell và sóng điện từ.

   493 p dhsphue 30/07/2013 63 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số