• Ebook Ôn luyện thi Đại học môn Toán - Giải tích: Phần 1

  Ebook Ôn luyện thi Đại học môn Toán - Giải tích: Phần 1

  Cuốn sách "Ôn luyện thi Đại học môn Toán - Giải tích" chọn lọc những nội dung theo các chương bám sát kiến thức cơ bản của chương trình Trung học phổ thông. Phần 1 cuốn sách trình bày các kiến thức khảo sát hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p dhsphue 28/02/2018 3 0

 • Ebook Ôn luyện thi Đại học môn Toán - Giải tích: Phần 2

  Ebook Ôn luyện thi Đại học môn Toán - Giải tích: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ôn luyện thi Đại học môn Toán - Giải tích" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tích phân, giới hạn hàm số, tổ hợp và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p dhsphue 28/02/2018 4 0

 • Ebook Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon (Phần 1)

  Ebook Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon (Phần 1)

  Phần 1 cuốn sách "Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon" giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương về hóa học hữu cơ, hidrocacbon no, hidrocacbon không no. Mời các bạn tham khảo.

   109 p dhsphue 28/02/2018 7 0

 • Ebook Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon (Phần 2)

  Ebook Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon (Phần 2)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon", phần 2 giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm và tự luận về hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, lời giải bài tập tự luận, đáp án trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p dhsphue 28/02/2018 8 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (Chương trình chuẩn): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (Chương trình chuẩn): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12" giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Tiếng Anh chương trình chuẩn theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy - học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   163 p dhsphue 28/02/2018 4 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (Chương trình chuẩn): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (Chương trình chuẩn): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12", phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài soạn từ bài 9 bao gồm: Deserts, endangered species, water sports, international organizations, women in society, the association of suoth east asian nations. Mời các bạn tham khảo.

   141 p dhsphue 28/02/2018 5 0

 • Ebook Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập Hóa hữu cơ - Bài tập toán (tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Ebook Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập Hóa hữu cơ - Bài tập toán (tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Cuốn sách "Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập Hóa hữu cơ - Bài tập toán" gồm 6 chuyên đề và 200 bài toán chọn lọc có lời giải. Phần 1 cuốn sách trình bày 3 chuyên đề: Xác định công thức cấu tạo và thành phần khối lượng của ancol, Anđehit, axit cacboxylic. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p dhsphue 28/02/2018 7 0

 • Ebook Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập Hóa hữu cơ - Bài tập toán (tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Ebook Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập Hóa hữu cơ - Bài tập toán (tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập Hóa hữu cơ - Bài tập toán" do Ngô Ngọc An biên soạn, phần 2 trình bày các chuyên đề: Xác định công thức cấu tạo và thành phần khối lượng của amin - Amino axit, xác định công thức cấu tạo của gluxit và thành phần khối lượng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p dhsphue 28/02/2018 6 0

 • Ebook Sổ tay Vật lí 10: Phần 1

  Ebook Sổ tay Vật lí 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sổ tay Vật lí 10" cung cấp cho người học các kiến thức về động học chất điểm chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng đều biến đổi đều, chuyển động tròn đều, tính tương đối của chuyển động, định luật về chuyển động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p dhsphue 28/02/2018 8 0

 • Ebook Sổ tay Vật lí 10: Phần 2

  Ebook Sổ tay Vật lí 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người học các kiến thức: Định luật bảo toàn năng lượng, cơ học chất lỏng, sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí định luật Bec-nu-li, các định luật thực nghiệm về chất khí, chất rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p dhsphue 28/02/2018 8 0

 • Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (dành cho các bạn có trình độ lớp10 - lớp 11): Phần 1

  Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (dành cho các bạn có trình độ lớp10 - lớp 11): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Thử trí thông minh, phương trình bậc nhất, hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn, phương trình bậc hai, phương trình quy về bậc hai, hệ phương trình bậc hai, bất đẳng thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p dhsphue 28/02/2018 7 2

 • Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (dành cho các bạn có trình độ lớp10 - lớp 11): Phần 2

  Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (dành cho các bạn có trình độ lớp10 - lớp 11): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bất phương trình, dấu nhị thức bậc nhất và dấu tam thức bậc hai, hệ thức lượng trong tam giác, các công thức lượng giác, hệ thức lượng trong đường tròn phương tích, phương trình lượng giác,... Mời các bạn tham khảo.

   126 p dhsphue 28/02/2018 7 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số