• Tạp chí Giáo dục số 265 (Kì 1 – 7/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 265 (Kì 1 – 7/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 265 giới thiệu đến quý độc giả một số bài viết: Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc, một số mô hình phát triển nghề nghiệp giáo viên,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   65 p dhsphue 26/09/2019 6 0

 • Tạp chí Giáo dục số 257 (Kì 1 – 3/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 257 (Kì 1 – 3/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 257 (Kì 1 – 3/2011) gồm có một số bài viết nổi bật như: Đẩy mạnh phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" trong đội ngũ nữ giáo viên và lao động, hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi,...và một số bài viết khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   65 p dhsphue 26/09/2019 5 0

 • Tạp chí Giáo dục số 258 (Kì 2 – 3/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 258 (Kì 2 – 3/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 258 (Kì 2 – 3/2011)trình bày một số nội dung như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và ý nghĩa thực tiễn trong công tác giáo dục thanh niên hiện nay, xây dựng văn hóa học đường - yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng giáo dục,...và một số bài viết khác. Mời bạn cùng tham khảo.

   65 p dhsphue 26/09/2019 5 0

 • Tạp chí Giáo dục số 266 (Kì 2 – 7/2011)

  Tạp chí Giáo dục số 266 (Kì 2 – 7/2011)

  Tạp chí Giáo dục số ra kì này gửi đến bạn đọc một số nội dung như: Trường học thân thiện, học sinh tích cực - từ lí luận vững chắc đến hiệu quả lâu bền, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học, đào tạo nguồn nhân lực là mục tiêu chiến lược và khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội đất...

   66 p dhsphue 26/09/2019 6 0

 • Nghiên cứu chế tạo màng sợi nano chitosan poly vinyl alcohol ứng dụng loại bỏ ion kim loại nặng trong nước

  Nghiên cứu chế tạo màng sợi nano chitosan poly vinyl alcohol ứng dụng loại bỏ ion kim loại nặng trong nước

  Hấp phụ là một trong các phương pháp có hiệu quả để loại bỏ các kim loại nặng trong nước được sử dụng phổ biến hiện nay. Mục đích của nghiên cứu này là chế tạo màng sợi nano chitosan/poly vinyl alcohol (CS/PVA) để hấp phụ các ion kim loại nặng Cu2+ và Pb2+ trong nước.

   5 p dhsphue 26/09/2019 7 0

 • Chế tạo vi sợi nanocellulose từ bùn thải nhà máy giấy bằng phương pháp thủy phân sử dụng axit sunfuric bổ sung hydropeoxit

  Chế tạo vi sợi nanocellulose từ bùn thải nhà máy giấy bằng phương pháp thủy phân sử dụng axit sunfuric bổ sung hydropeoxit

  Bùn thải chứa xơ sợi của nhà máy giấy đã được tận dụng để chế tạo nanocellulose bằng quá trình xử lý nhiều công đoạn. Trước tiên, bùn thải được xử lý với axit clohydric và rửa để thu hồi cellulose. Sau đó, cellulose thu hồi được xử lý với hỗn hợp axit sunfuric nồng độ 0.25% và hydropeoxit nồng độ 0.1% ở nhiệt độ 140oC, trong 2h, rồi tẩy...

   6 p dhsphue 26/09/2019 9 0

 • Nghiên cứu phổ tổng trở của chuyển tiếp dị thể giữa dây nano SnO2 và ống nano carbon

  Nghiên cứu phổ tổng trở của chuyển tiếp dị thể giữa dây nano SnO2 và ống nano carbon

  Phương pháp phân tích phổ tổng trở là một công cụ hữu ích để nghiên cứu tính chất điện của nhiều loại vật liệu bán dẫn và các cấu trúc lai. Trong nghiên cứu này, chuyển tiếp dị thể giữa dây nano SnO2 và ống nano carbon (CNTs) đã được chế tạo bằng cách mọc trực tiếp dây nano SnO2 trên điện cực Pt bằng phương pháp CVD nhiệt, sau đó nhúng trong...

   5 p dhsphue 26/09/2019 5 0

 • Đặc trưng điện hóa của điện cực Fe2O3 trong dung dịch kiềm

  Đặc trưng điện hóa của điện cực Fe2O3 trong dung dịch kiềm

  Để tìm ra vật liệu phù hợp ứng dụng làm điện cực âm trong pin sắt-khí, trong nghiên cứu này điện cực Fe2O3 đã được chế tạo sử dụng vật liệu Fe2O3 thương mại của Aldrich. Kích thước và hình thái học của vật liệu Fe2O3 được quan sát bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM). Tính chất điện hóa của điện cực Fe2O3 trong dung dịch kiềm được...

   5 p dhsphue 26/09/2019 4 0

 • Nghiên cứu chế tạo cảm biến màng mỏng WO3 ứng dụng đo khí C2H5OH

  Nghiên cứu chế tạo cảm biến màng mỏng WO3 ứng dụng đo khí C2H5OH

  Cảm biến màng mỏng WO3 được chế tạo thành công từ bia nguồn W sử dụng kết hợp phương pháp phún xạ phản ứng (reactive sputtering) kết hợp với kỹ thuật quang khắc (photolithography). Chiều dày màng mỏng, vi cấu trúc và hình thái bề mặt của vật liệu được khảo sát bằng thiết bị đo chiều dày màng mỏng (α-step), giản đồ nhiễu xạ tia X và kính...

   5 p dhsphue 26/09/2019 7 0

 • Đặc trưng cấu trúc, hình thái, tính chất hạt nano từ tính Fe3O4 tổng hợp bằng phương pháp phân hủy nhiệt

  Đặc trưng cấu trúc, hình thái, tính chất hạt nano từ tính Fe3O4 tổng hợp bằng phương pháp phân hủy nhiệt

  Hạt nano từ tính Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp phân hủy nhiệt sắt (III) acetylacetonate (Fe(acac)3) trong dung môi hữu cơ, sau đó chuyển pha và bọc bằng poly acrylic acid (PAA). Các đặc trưng của mẫu bột và mẫu chất lỏng được khảo sát bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ hồng ngoại (FTIR), kỹ thuật từ...

   8 p dhsphue 26/09/2019 9 0

 • Một số nhận định về đặc trưng của dòng thấm qua đập đất dựa trên phương pháp thủy hóa và đồng vị bền

  Một số nhận định về đặc trưng của dòng thấm qua đập đất dựa trên phương pháp thủy hóa và đồng vị bền

  Báo viết này trình bày một số kết quả ứng dụng phương pháp thủy hóa và đồng vị bền nghiên cứu đặc trưng của dòng thấm qua đập đất đồng chất. Các mẫu nước hồ, nước thấm thân/nền đập, và hai vị trí thấm tập trung tại hạ lưu đập đã được phân tích các chỉ tiêu độ dẫn, pH, TDS, thành phần ion và đồng vị bền.

   8 p dhsphue 26/09/2019 4 0

 • Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng hấp phụ asen của màng sợi poly (vinyldiene flouride) graphene oxide

  Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng hấp phụ asen của màng sợi poly (vinyldiene flouride) graphene oxide

  Trong nghiên cứu này, màng sợi poly (vinyldiene fluoride) (PVDF) có chứa graphene oxide (GO) được chế tạo bằng phương pháp kéo sợi điện trường quay. Đặc trưng hình thái học và đặc trưng hóa học của màng sợi PVDF/GO được kiểm tra dựa trên ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR).

   5 p dhsphue 26/09/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số