• Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

  Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

  Tài liệu “Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen” được biên soạn trên cơ sở chương trình giảng dạy cải tiến, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học. Kiến thức trong tài liệu được cập nhật, bao gồm các kiến thức khoa học cơ bản và ứng dụng thực tiễn, giúp người đọc nắm vững cơ sở khoa học...

   219 p dhsphue 17/04/2012 82 7

 • Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng

  Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng

  Tài liệu “Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng” bao gồm 4 chương, cấu trúc 1 cách hợp lý từ giới thiệu chung về các chiến lược cơ bản trong chữa bệnh của liệu pháp gen, đến các nguyên lý và kỹ thuật của liệu pháp gen và 1 số thành tựu bước đầu của nó trong chữa bệnh

   125 p dhsphue 17/04/2012 73 5

 • Lớp bò sát (Reptilia)

  Lớp bò sát (Reptilia)

  Tài liệu tham khảo giới thiệu về một số bộ/họ/loài bò sát ở Việt Nam

   25 p dhsphue 17/04/2012 139 4

 • Lớp chim (Aves)

   Lớp chim (Aves)

  Ở Việt Nam, đã ghi nhận và mô tả được 828 loài thuộc 18 bộ: bộ chim lặn, bộ hải âu, bộ bồ nông, bộ hạc, bộ ngỗng, bộ cắt, bộ gà, bộ sếu, bộ rẽ, bộ bồ câu, bộ vẹt, bộ cu cu, bộ cú muỗi, bộ yến, bộ sả, bộ gõ kiến, bộ sẻ

   45 p dhsphue 17/04/2012 87 4

 • Bài giảng sinh học 6

  Bài giảng sinh học 6

  Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của cây dương xỉ? - Có rễ thân lá thật và có mạch dẫn - Sinh sản bằng bào tử - Bào tử nảy mầm thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên nhân tản sau quá trình thụ tinh

   21 p dhsphue 17/04/2012 62 2

 • Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong các quá trình công nghệ

  Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong các quá trình công nghệ

  Quá trình thuỷ phân là quá trình phân cắt một số liên kết nhị dương (dispositive bonds) trong hợp chất hữu cơ thành các thành phần đơn phân dưới tác dụng của các chất xúc tác và có sự tham gia của nước trong phản ứng.

   212 p dhsphue 17/04/2012 87 2

 • Tài liệu sinh học: di truyền học

  Tài liệu sinh học: di truyền học

  Di truyền học là một bộ môn sinh học, nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật. Kể từ thời tiền sử, thực tế về việc các sinh vật sống thừa hưởng những đặc tính từ bố mẹ đã được ứng dụng để tăng sản lượng cây trồng và vật nuôi, thông qua quá trình sinh sản chọn lọc hay chọn lọc nhân tạo. Tuy nhiên, di truyền học...

   103 p dhsphue 17/04/2012 153 5

 • Giáo trình sinh lý người và động vật

  Giáo trình sinh lý người và động vật

  Sinh lý học là khoa học về sự vận động của các quá trình sống

   138 p dhsphue 17/04/2012 94 8

 • Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887 – 2000 tập 3 quyển 1

  Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887 – 2000 tập 3 quyển 1

  Tài liệu “Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887 – 2000” được biên soạn với mục đích gửi tới các bạn đọc kho tàng tác phẩm của nhà văn bằng chữ quốc ngữ thời cận, hiện đại. Qua đó chúng ta có dịp hiểu thêm tiếng nói, chữ viết, ngôn từ của 1 thế kỷ qua, để ta càng yêu thêm tiếng Việt

   783 p dhsphue 17/04/2012 62 13

 • Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887 – 2000 tập 2 quyển 4

  Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887 – 2000 tập 2 quyển 4

  Cuốn sách “Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887 – 2000” được biên soạn với mục đích gửi tới các bạn đọc kho tàng tác phẩm của nhà văn bằng chữ quốc ngữ thời cận, hiện đại. Qua đó chúng ta có dịp hiểu thêm tiếng nói, chữ viết, ngôn từ của 1 thế kỷ qua, để ta càng yêu thêm tiếng Việt

   606 p dhsphue 17/04/2012 54 7

 • Văn hóa các dân tộc Tâ bắc – Thực trạng và các vấn đề đặt ra

  Văn hóa các dân tộc Tâ bắc – Thực trạng và các vấn đề đặt ra

  Tài liệu “ Văn hóa các dân tộc Tâ bắc – Thực trạng và các vấn đề đặt ra” được biên soạn với mục đích đánh giá, phân tích tương đối toàn diện, khách quan về thực trạng đời sống văn hóa của 1 số dân tộc thiểu số vùng tây bắc trong công cuộc đổi mới đất nước

   528 p dhsphue 17/04/2012 68 6

 • Thủ thuật tự khắc phục sự cố

  Thủ thuật tự khắc phục sự cố

  Nếu chẳng may máy tính rơi vào tình trạng bo mạch chủ "bốc cháy", đĩa cứng ngừng quay, hệ điều hành "ngã quỵ"...

   75 p dhsphue 17/04/2012 112 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số